Làm thế nào để tắm chỉ với một cốc nước?

Chơi khăm

open  Thông tin

Cười không nhặt được mồm.

close  Thu gọn