Châu Tinh Trì thú nhận bị nhiễm HIV

Cảnh Hay

open  Thông tin

Cùng xem Châu Tinh Trì "Troll" bạn gái bằng việc thú nhận mình bị nhiễm bệnh HIV trong bộ phim "Tricky Brains" (Chuyên Gia Xảo Quyệt) nhé!

close  Thu gọn