Hài 2018: Bún chửi Hà Nội

Tiểu phẩm hài

open  Thông tin

Hài 2018: Bún chửi Hà Nội.

close  Thu gọn