Người Sói solo 'siêu bựa' Deadpool: Trận đấu siêu kinh điển

Cảnh Hay

open  Thông tin

Hai dị nhân được cấy kim loại vào người, cùng bất tử và có độ phục hồi cơ thể với tốc độ ánh sáng đấu với nhau. Không xem thì phí cả cuộc đời. Trích đoạn từ bộ phim 'X-Men Origins: Wolverine' (Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói).

close  Thu gọn