[Chế] Đường Tăng xin người yêu 10k đi chơi

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

Chỉ xin có 10k thôi mà người yêu Đường Tăng cũng không cho, nàng viện đủ lý do từ chơi xổ số đến đánh bài rồi chơi gái... khiến Đường Tăng câm nín chẳng thế nói gì thêm!

close  Thu gọn