Thi triển nội công, võ sỹ gãy lìa xương cánh tay!

Các môn khác

open  Thông tin

Thi triển nội công không thành, võ sỹ gãy lìa xương cánh tay!

close  Thu gọn