close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Phim hoạt hình

1
2
3
Thông tin  Thông tin

Một cô gái trẻ tên là Chúc Anh Đài, người Thượng Ngu, Chiết Giang, cải trang thành con trai để tới Hàng Châu học tập. Trong chuyến đi của mình, cô đã gặp và kết thân với Lương Sơn Bá, một bạn nam cùng trường đến từ Cối Kê. Họ học hành cùng nhau trong 3 năm, trong quá trình đó quan hệ của họ càng tiến triển, tuy ở cùng nhau 3 năm, Sơn Bá chưa bao giờ nghĩ Anh Đài là con gái...

Thông tin  Thu gọn