close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Bao Thanh Thiên: Trảm Vương Gia

Phim kinh điển

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Với vụ án trảm thủ Triệu Vương, bất chấp thân thế, quyền hành của tên Thân Vương ác ôn và đồng bọn, Bao Thanh Thiên đã làm cho tất cả quan quân lớn nhỏ triều đình nhà Tống vô cùng kinh sợ! Đây là bản phim cũ nên chất lượng không tốt. Mong quý vị thông cảm.

Thông tin  Thu gọn