close user open user

Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập 

Nhà Trắng Thất Thủ - Olympus Has Fallen

Phim hành động

1
2
3
4
Thông tin  Thông tin

Chuyện phim nói về một nhóm phần tử cực đoan được trang bị vũ khí hạng nặng và huấn luyện kỹ càng cùng thực hiện một vụ đột kích táo bạo vào Nhà Trắng, ở thủ đô Washington giữa ban ngày. Chúng nhanh chóng nắm quyền kiểm soát, bắt giữ Tổng thống Benjamin Asher và bộ tham mưu của nước Mỹ trong một căn hầm bất khả xâm phạm ở ngay dưới dinh tổng thống. Đứng trước tình hình này, cựu nhân viên an ninh Mike Banning tìm đường đột nhập vào bên trong để làm nhiệm vụ: bảo vệ Tổng thống, bằng mọi giá...

Thông tin  Thu gọn